top of page

Raak betrokken

Ministerie van kinderen

Het is niet alleen een servicegroep, maar ook een eigen bediening: een kleurrijke, energieke, onderhoudende en dynamische bediening gericht op het onderwijzen van het woord des geloofs aan kinderen vanaf de leeftijd van twee jaar  tot 12 jaar.

Koor

De Muziekbediening bestaat uit godvrezende mannen en vrouwen, die getalenteerde muziekbedienaars zijn en toegewijd zijn aan het werk van God in de muziek. Om tot deze groep te behoren, is ervaring in zang en vaardigheid om instrumenten te bespelen een bijkomend voordeel.

Gastvrijheid

Dit team zorgt graag voor een vriendelijke en gastvrije sfeer in en rond onze kerkdiensten.

Naast het verwelkomen van aanbidders bij de ingang van de kerk en het assisteren van degenen die mogelijk hulp nodig hebben op hun plaats, tonen ze gemakkelijk de tedere, liefdevolle zorg van de winnaars met handelsmerk aan degenen die fysieke hulp nodig hebben.

Sanctuary Keepers

We hebben een team van toegewijde mannen en vrouwen die toegewijd zijn om ervoor te zorgen dat het huis van God schoon en netjes is om Gods verwelkomende aanwezigheid in onze diensten te verzekeren.

Veiligheid

De veiligheid, gezondheid en veiligheid van iedereen is de prioriteit van dit team. Dienstdoende militairen, paramilitairen, ex-militairen en operators van veiligheidsdiensten zijn welkom bij het team.

Mediateam

Dit team onderhoudt en installeert muziekinstrumenten en microfoons voor al onze diensten. Ze nemen ook berichten op van elke dienst en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse update van de kerkwebsite.

Media en productie
Deze groep bestaat uit bekwaam en opgeleid mediapersoneel dat verantwoordelijk is voor onze grafische afbeeldingen, tv-programma's, filmmontage en alle vormen van elektronische en gedrukte media.

Transportteam

Het doel van deze bediening is om transportdiensten te verlenen en onze leden te ontlasten, die geen alternatieve transportmiddelen hebben, of stress gerelateerd aan transportproblemen. Op deze manier moedigen ze vrienden en nieuwe leden aan om naar de kerk te komen en deel te nemen aan alle kerkactiviteiten.

Inluidend team

Leden van dit team zorgen voor een vriendelijke en gastvrije sfeer in de kerkdiensten. Ze tonen vriendelijkheid en zorg voor degenen die fysieke ondersteuning nodig hebben, ontvangen aanbidders en leiden hen naar hun stoelen. Daarnaast zorgen zij voor orde in de dienst en verspreiding van kerkgebonden materiaal zoals strooibiljetten, folders, boeken etc.

Opvolgteam

Dit team zet zich in om nieuwe gasten en nieuwe bekeerlingen met de kerk te verbinden. Ze gedijen bij het opbouwen van sterke gelovigen door hen te helpen de eerste stappen te zetten in hun wandel met Christus.

bottom of page