top of page

Acerca de

Kids in Church

Winnaars Kidz

God zegene u rijkelijk; Wij heten u en uw kind(eren) in het bijzonder welkom bij Winners Kidz, de afdeling Children's Ministry van Winners Chapel International, Amsterdam.

We hebben een sterke passie voor kinderen en het verlangen om ze te zien groeien in de kennis van Christus. Ik geloof dat als uw kinderen hier geworteld en gegrond raken, ze winnaars zouden worden en blijven op elk gebied van hun leven in Jezus naam. De bijbel zegt in 2 Timoteüs 3:15;
“En dat u van kinds af aan de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is”.

We zien het als onze verantwoordelijkheid om dit Schriftgedeelte te realiseren met de hulp van de Heilige Geest binnen de tijd die we met uw kind(eren) doorbrengen. De Kinderkerk is ontworpen om de kinderen te helpen bij het ontwikkelen van een echte relatie met God, Jezus Christus en de persoon van de Heilige Geest door hen het woord van geloof te leren dat hen zal verlossen van alle onderdrukkingen van de duivel.

Ons belangrijkste doel als leiders, leraren en leden van het Winners Kidz-team is om elk kind met de liefde van Christus te bereiken en er alles aan te doen om de geest, ziel en het lichaam van de kinderen te verzadigen met het woord van God, zodat ze zijn uitgerust met alles wat ze nodig hebben om de uitdagingen van het leven het hoofd te bieden en zegevierend naar buiten te komen.

We proberen dit te doen op een leeftijd passende, spannende en leuke manier die ervoor zorgt dat de kinderen dorsten, niet alleen naar de kennis van het woord van God, maar nog belangrijker, naar begrip. Wij geloven dat het is wanneer de kinderen begrijpen dat ze kunnen beginnen te lopen naar een leven van uitmuntendheid op elk gebied van hun leven.

bottom of page